Β.Ο.Ε.Α. του Μ.Τ.Σ.

Απόφαση Β΄ 74/15-2-1984  Β.Ο.Ε.Α.

Απόφαση Β΄ 74/15-2-1984 Β.Ο.Ε.Α.

 Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ (Β΄ 74/15-2-1984 ). ... 26/04/2021

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση για ΒΟΕΑ

Ανακοίνωση για ΒΟΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΜΤΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΒΟΕΑ - 20-02-2013 ... 03/04/2015

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση του Μ.Τ.Σ. για το ΒΟΕΑ

Ανακοίνωση του Μ.Τ.Σ. για το ΒΟΕΑ

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα τέκνα των στελεχών που έχουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις από το ΜΤΣ, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση τους μήνες Ιανουάριο έως και Οκτώβριο του έτους 2009, τα παρακάτω: ... 17/04/2015

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση Μ.Τ.Σ. για το Β.Ε.Α.

Ανακοίνωση Μ.Τ.Σ. για το Β.Ε.Α.

Τροποποίηση της υπ' αριθμ.  Φ.951.1/101/316433/31-5-2002 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ.-Β783) ... 11/04/2015

Δείτε περισσότερα
Πληρωμή ΒΟΕΑ μηνός Αυγούστου 2015

Πληρωμή ΒΟΕΑ μηνός Αυγούστου 2015

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει στα δικαιούχα του Β.Ο.Ε.Α. τέκνα, τα οποία έχουν υποβάλει στο Ταμείο τη σχετική αίτηση για τη χορήγησή του, το μήνα Αύγουστο του έτους 2015 ... 07/01/2016

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2018

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2018

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2018 Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνός Ιανουαρίου 2018 και της ηλεκτρονικής πληρωμής τω ... 15/11/2018

Δείτε περισσότερα
Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ     2018, Δεκέμβριος 5     Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής ΒΟΕΑ (Βοηθημάτων Οικογενειακής Επαγγελματικής Αυτοτέλειας) μηνών  Φεβρουαρίου-Μαρτί ... 06/12/2018

Δείτε περισσότερα
BOEA τέκνων που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018

BOEA τέκνων που υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018

  Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ 2018, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 14 - 2:14ΜΜ Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει τα εξής :   Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους μήνες ΑΥΓΟΥΣΤΟ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ... 20/12/2018

Δείτε περισσότερα
Το Μ.Τ.Σ.για τις αιτήσεις Β.Ο.Ε.Α. μηνών Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018

Το Μ.Τ.Σ.για τις αιτήσεις Β.Ο.Ε.Α. μηνών Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2018

ο Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής :  Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τους  μήνες OKTΩΒΡΙΟ - ΝΟΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ... 24/01/2019

Δείτε περισσότερα
Καταβολή του ΒΟΕΑ των Αιτήσεων μηνός Δεκεμβρίου 2018

Καταβολή του ΒΟΕΑ των Αιτήσεων μηνός Δεκεμβρίου 2018

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού  ανακοινώνει τα εξής : Για τα τέκνα που  υπέβαλαν αίτηση τον  μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του έτους 2018, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους ... 05/03/2019

Δείτε περισσότερα