Σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας του ΝΙΜΤΣ για τους δικαιούχους

Σταδιακή επανέναρξη λειτουργίας του ΝΙΜΤΣ για τους δικαιούχους
Τελευταία ενημέρωση 28/06/2020

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΜΕΝΑΝΔΡΟΥ 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
 Αρμόδιος :ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος 
Ειδικός Γραμματέας Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.και 
μέλος Δ.Σ. του ΝΙΜΤΣ
                                                                                             Αθήνα , 28 Ιουνίου 2020

 
                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΘΕΜΑ :       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  -  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ το  ΝΙ.Μ.Τ.Σ. 
 
 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
 
όπως όλοι γνωρίζετε, το ΝΙ.Μ.Τ.Σ., είχε παραχωρηθεί υπό επιχειρησιακή διάθεση στο ΕΣΥ, ως Νοσοκομείο αναφοράς του κορωνοϊού, - covid 2019- , για 4 μήνες και συγκεκριμένα μέχρι 24-06-2020.
Όπως με ενημέρωσε  ο Γεν. Διευθυντής –συντονιστής, Υπ/γος Σέργιος Γκιζάρης και σας  είχα  προϊδεάσει  στο τελευταίο Δ.Σ. της ΠΟ.Α.Σ.Α., το Νοσοκομείο,  επανήλθε στην προηγούμενη κατάσταση και αποδίδεται ξανά στους δικαιούχους του, από 25-06-2020.
 Από 25 έως 30 Ιουνίου , πραγματοποιείται γενική καθαριότητα, απολύμανση, προετοιμασία των χώρων και λοιπές ενέργειες πλήρους αποκατάστασης της  λειτουργίας του, ώστε από 1ης Ιουλίου, να επαναλειτουργήσει  πλήρως, με όλες της πτέρυγές του και να είναι σε θέση να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους δικαιούχους του και όχι μόνο.
Κατά το διάστημα διάθεσής του στο Ε.Σ.Υ., λόγω Covid 19, έγιναν δωρεές στο νοσοκομείο σε χρήματα, και σε υλικό και έγιναν βελτιωτικές παρεμβάσεις.
Επιπλέον, ενισχύθηκε με 100 περίπου άτομα, ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιπών ειδικοτήτων, που θα παραμείνουν στο νοσοκομείο και θα συνδράμουν στη λειτουργία του. 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει εκπονήσει πρόγραμμα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, κατασκευής  νέων και  προμήθειας νέου υγειονομικού εξοπλισμού . 
Στόχος είναι , μελλοντικά, να μπορεί να νοσηλεύει και δικαιούχους, ασθενείς με κορωνοιό, με την κατάλληλη διαμόρφωση ειδικού χώρου στον 1ο όροφο της παλιάς πτέρυγας.
 Αγαπητοί συνάδελφοι, όλο αυτό το διάστημα, κρατήσαμε υπεύθυνη και εποικοδομητική   στάση και προτάξαμε το γενικότερο από το ατομικό συμφέρον.
Θέλω να πιστεύω ότι, η κοινωνική ευαισθησία και  η στάση μας αυτή, θα εκτιμηθεί από την πολιτεία και την  κοινωνία.
….Και κάτι ακόμα. Ο συγκεκριμένος χώρος, δεν προσφέρεται ,ούτε για αντιπαλότητες, ούτε για προσωπική προβολή, ούτε για παραπληροφόρηση !!!!
 
      ( Του εκπροσώπου μας στο  Δ.Σ. του  ΝΙ.Μ.ΤΣ. και Ειδικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας μας,  Αντ/γου ε.α., ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Δημητρίου  )  .  
 
                           Ο                                               Ο
             Γεν. Γραμματέας                                                 Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                                      Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ