ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και διευκρινήσεις του Μ.Τ.Σ για μέρισμα και ΒΟΕΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ και διευκρινήσεις του Μ.Τ.Σ για μέρισμα και ΒΟΕΑ
Τελευταία ενημέρωση 29/01/2023

Παραθέτουμε την Ανακονωση του Μ.Τ.Σ. 
Διευκρινίσεις επί Νέων Νομοθετικών Ρυθμίσεων

Με αφορμή ανακριβή δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι το Μετοχικό Ταμείο Στρατού προέβη αυθαίρετα σε μείωση, τόσο του Βοηθήματος Οικονομικής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) όσο και του αριθμού μεριδίων που συνθέτουν το μέρισμα, οφείλουμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω:
 
1. Όλες οι σχετικές αποφάσεις του ΔΣ του ΜΤΣ ήταν ομόφωνες και ψηφίστηκαν και από τους εκπροσώπους των συνταξιούχων Στρατιωτικών και Αστυνομικών.
 
2. Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του ΒΟΕΑ, κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ισότητας και δεδομένου ότι οι εισφορές των συνταξιούχων, μέσω του μερίσματος, υπολείπονται σε ποσοστό 80% περίπου, σε σχέση με τα εν ενεργεία στελέχη. Ακόμη και μετά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού τα τέκνα των συνταξιούχων εξακολουθούν να επωφελούνται μεγαλύτερων αποδόσεων των εισφορών που έχουν καταβληθεί.
 
3.  Στο σχέδιο νόμου που έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση:
 
α. Η μικρή αύξηση των μεριδίων στους Ανώτατους Αξιωματικούς, μετά την προσθήκη κλιμακίων που αντιστοιχούν στο βαθμό του Ταξχου, ήταν επιβεβλημένη για λόγους σχετικής διαβάθμισης από το βαθμό Σχη και άνω.
 
β. Δεν υπάρχει καμία διάταξη που να επιφέρει μείωση μεριδίων, σε οποιοδήποτε κατηγορία στελεχών, αντιθέτως προβλέπεται ρητά η μη καταβολή μικρότερου μερίσματος από το καταβαλλόμενο με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις.
 
4.  Το ΜΤΣ για κάθε εξέλιξη που αφορά στους μετόχους και μερισματούχους του ενημερώνει έγκυρα και υπεύθυνα με Ανακοινώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα του. Οποιαδήποτε άλλη ενημέρωση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ΜΜΕ, κλπ στερείται εγκυρότητας, δεδομένου ότι αγνοεί βασικές παραμέτρους που οδήγησαν στη λήψη της εκάστοτε απόφασης από το ΔΣ του ΜΤΣ.
 
Αθήνα, 29 Δεκ 2022
 
-Ο-
 
Γενικός Διευθυντής
 
Ταξχος Δημήτριος Αντώνογλου
Πατήστε εδώ για περισσότερα στην ιστοσελίδα του ΜΤΣ