Φύλλα Εφημερίδας Κυβέρνησης για την ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΩΝ

Νόμος 2461 ΦΕΚ-Α 176 5-8-1920 Περί Αστυνομίας των Πόλεων

Νόμος 2461 ΦΕΚ-Α 176 5-8-1920 Περί Αστυνομίας των Πόλεων

Νόμος 2461 ΦΕΚ-Α 176 5-8-1920 Περί Αστυνομίας των Πόλεων ... 14/10/2020

Δείτε περισσότερα
Νόμος 2815/1922  ΦΕΚ-Α 102  ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Νόμος 2815/1922 ΦΕΚ-Α 102 ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

 Νόμος 2815 Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 102 - 28.06.1922 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΑΡΘΡΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 2641 "ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ" ... 14/10/2020

Δείτε περισσότερα
 Νόμοι 3094 και  3095 /1924 ΦΕΚ-Α 161 ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Νόμοι 3094 και 3095 /1924 ΦΕΚ-Α 161 ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ

Νόμος 3094  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161 - 17.07.1924 Περί συστάσεως παραρτημάτων Αστυνομικής Σχολής Κερκύρας  και  Νόμος 3095  Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 161 - 17.07.1924 ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Π ... 14/10/2020

Δείτε περισσότερα
Νόμος 3754 ΦΕΚ-Α 3 8-1-1929  Περί αρμοδιότητας της Αστυνομίας των Πόλεων

Νόμος 3754 ΦΕΚ-Α 3 8-1-1929 Περί αρμοδιότητας της Αστυνομίας των Πόλεων

Νόμος 3754 ΦΕΚ-Α 3 8-1-1929  Περί αρμοδιότητας της Αστυνομίας των Πόλεων ... 14/10/2020

Δείτε περισσότερα