Απόφαση ΦΕΚΒ 1313 /2021 τροποποίηση της Β΄ 74/15-2-1984 Β.Ο.Ε.Α.

Απόφαση ΦΕΚΒ 1313 /2021 τροποποίηση της Β΄ 74/15-2-1984  Β.Ο.Ε.Α.
Τελευταία ενημέρωση 26/04/2021

 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 2412/Φ. 951/360/431347/17-1-1984 κοινής απόφασης Υφυπουργών Εθνικής ʼμυνας και Οικονομικών Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ (Β΄ 74). την οποία μπορείται να διαβάσετε σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας . 
Πατήστε εδώ να διαβάσετε το ΦΕΚ