Οι συντάξεις - που θα τις πάρουν - Τα Υποκαταστήματα των Τραπεζών μετα το κλείσιμο των Τραπεζών

Οι συντάξεις - που θα τις πάρουν - Τα Υποκαταστήματα των Τραπεζών μετα το κλείσιμο των Τραπεζών
Τελευταία ενημέρωση 01/07/2015

Καταστήματα των 5 Τραπεζών που θα ανοίξουν από την 1η Ιουλίου για την εξυπηρέτηση της πληρωμής των συνταξιούχωνwww.minfin.gr/ πατήστε εδώ

ΠΡΟΣΟΧΗ
Με αλφαβητική σειρά μέχρι την Παρασκευή θα γίνει τελικά η καταβολή των συντάξεων στην Εθνική Τράπεζα, στην Alpha Bank και στην Eurobank εκτός από την τράπεζα Πειραιώς που έχει ανακοινώσει πως θα εξυπηρετεί με σειρά προτεραιότητας μέχρι και την Δευτέρα.

Η εξυπηρέτηση θα γίνεται με αλφαβητική σειρά, με βάση το επώνυμο των συνταξιούχων, ως εξής:
  • από επώνυμα Α-Ι θα εξυπηρετηθούν την Τετάρτη,
  • απο επώνυμα από Κ-Μ θα εξυπηρετηθούν την Πέμπτη
  • την Παρασκευή θα εξυπηρετηθούν τα επώνυμα από Ν έως Ω.
Το συνολικό εφάπαξ καταβλητέο ποσό συντάξεως σε καθέναν από τους δικαιούχους, ορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου πρώτου της από 30 Ιουνίου 2015 Υπουργικής Απόφασης ( ΦΕΚ 1302 Τεύχος Β), σε 120 ευρώ.

Ειδικότερα τα καταστήματα σε όλη την Επικράτεια θα είναι ανοιχτά από τις 8:00 π.μ. μέχρι και μετά το πέρας του τραπεζικού ωραρίου, εφόσον είναι απαραίτητο ενώ θα εξυπηρετούνται οι συνταξιούχοι όλων των Ταμείων ή οι πληρεξούσιοί τους, των οποίων ο συνταξιοδοτικός λογαριασμός τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, καθώς και τυχόν συνδικαιούχοι στον συγκεκριμένο λογαριασμό.

Οι συνταξιούχοι, θα μπορούν να διενεργούν μια μόνο ανάληψη από το συνταξιοδοτικό τους λογαριασμό, ποσού  120 ευρώ, εφόσον το επιθυμούν.  'ʼλλου είδους συναλλαγές δεν θα είναι δυνατόν να διενεργούνται. Παράλληλα θα ξεκινήσει η διαδικασία για άμεση έκδοση χρεωστικών καρτών, ώστε οι συνταξιούχοι να μπορούν να προβαίνουν σε αναλήψεις μετρητών μέσω ΑΤΜ.

Για τα ʼτομα με Ειδικές Ανάγκες έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα και θα εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα όλες τις παραπάνω ημέρες, ανεξαρτήτως επωνύμου.

ALPHA BANK
ATTICA BANK
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
EUROBANK - ΤΑΧ. ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ