Ενημέρωση για την επιχειρούμενη παραχώρηση χώρων του ΜΤΣ σε Α.Ε.

Ενημέρωση για την επιχειρούμενη παραχώρηση χώρων του ΜΤΣ  σε Α.Ε.
Τελευταία ενημέρωση 16/03/2024

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884
 
 
                                                               Αθήνα,  16 Μαρτίου 2024 
                                                                                                                      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Αριθμ Πρωτ:8103Β
ΘΕΜΑ : ΜΤΣ - Παραχώρηση χώρων σε Α.Ε. στο κτήριο του ΜΤΣ  .Ενημέρωση Συνδέσμων - Ενώσεων .. 
 
 
Το θέμα για την επιχειρούμενη παραχώρηση χώρων του Μ.Τ.Σ. επί της οδού Κολοκοτρώνη 13 Αθήνα  αναδείχτηκε στους ειδησεογραφικούς ιστότοπους την 10-3-2024 πρωινές ώρες. Η επιδίωξη στέγασης της Ανώνυμης εταιρείας Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Έρευνας , Ανάπτυξης και Καινοτομίας επιδιώκεται χωρίς τις νόμιμες διαδικασίες παραχώρησης περιουσίας του Μ.Τ.Σ. .Δεν πρέπει το Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. να προσφέρει νομιμοποίηση σε ειλημμένη πολιτική απόφαση, ερήμην των μερισματούχων, όπως πολλές φορές συνέβη κατά το παρελθόν, έχοντας ζημιώσει την οικονομική κατάσταση του ΜΤΣ και κατ΄επέκταση των μερισματούχων .
Το Μ.Τ.Σ. ΔΕΝ διοικείται από τον Πρόεδρο ή τον ΥΕΘΑ αλλά από το Δ.Σ. το οποίο είναι υπεύθυνο και υπόλογο έναντι των χιλιάδων Μετόχων και Μερισματούχων του καθώς και έναντι των υπαλλήλων, για τους οποίους είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη  εργασιακή καθημερινότητά τους .
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει επαφές με τον εκπρόσωπό μας για τον συντονισμό των δράσεών μας  και ο Πρόεδρος συμμετείχε στην συνεδρίαση της Ε.Α.Α.Σ. για τον συντονισμό ενεργειών μαζί με τον νομικό μας σύμβουλο ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα  .
Ο εκπρόσωπός μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. ΜΠΕΤΤΑΣ Δημήτριος πρότεινε όπως: 
«..Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή  μας, σε οποιαδήποτε προσπάθεια παραχώρησης τμήματος του χώρου του Μ.Τ.Σ. σε Ιδιωτική Εταιρεία και μάλιστα με απ' ευθείας ανάθεση, χωρίς να τηρηθεί ο νόμος (διενέργεια δημόσιου διαγωνισμού) και χωρίς  προηγούμενη συζήτηση και απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Σ.,  λαμβάνοντας  υπόψη και τη σημασία του συγκεκριμένου χώρου  στην αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων και  την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών. >>
Η  Ομοσπονδία δια του κ. Προέδρου της Π.Ο.Α.Σ.Α. ,  παράλληλα με του εκπροσώπου της ΕΑΑΣ,απέστειλε με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,   στον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. κοινοποιώντας και στα μέλη του Δ.Σ.,  έγγραφο επιστολή για να μας ενημερώσει για το αληθές της πληροφορίας σχετικά με την πιθανή παραχώρηση χώρων ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Σ., επί της οδού  Κολοκοτρώνη 13 στην Αθήνα, στην   υπό ίδρυση εταιρεία ΕΛΚΑΚ. .
Ο Νομικός Σύμβουλος της Π.Ο.Α.Σ.Α. εξετάζει τις νομικές διαδικασίες που απαιτούνται βάσει του νόμου για τις παραχωρήσεις χώρων ιδιοκτησίας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Το Δ.Σ που επρόκειτο να συνεδριάσει την 14-3-2024 ανεβλήθη λόγω ασθενείας του προέδρου του ΜΤΣ .
Θα σας κρατάμε ενήμερους για το θέμα .
Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας , έχοντας εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη της Ε.Α.Α.Σ. με την οποία συμπλέει απόλυτα στο εν λόγω θέμα , σε συνεργασία με το νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα  , το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας ως και τον εκπρόσωπό μας στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. ΜΠΕΤΤΑ Δημήτριο θα διαμορφώσουν ένα αρραγές μέτωπο αντιμετώπισης του δημιουργηθέντος ζητήματος επ' ωφελεία των μετόχων - μερισματούχων του ΜΤΣ 
 
Ο Γενικός Γραμματέας                                                              Ο Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                                          ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                                                     Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.