Εκδίκαση στον 'Aρειο Πάγο αίτηση αναίρεσης του Μ.Τ.Σ. κατά της εταιρείας διαχείρiσης PICAR

Εκδίκαση στον 'Aρειο Πάγο   αίτηση αναίρεσης του Μ.Τ.Σ. κατά της εταιρείας διαχείρiσης PICAR
Τελευταία ενημέρωση 19/04/2018

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι  την Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 09:00 εκδικάζεται στον 'Aρειο Πάγο (Λ. ʼλεξάνδρας) η αίτηση αναίρεσης του Μ.Τ.Σ.ενώπιον του Αρείου Πάγου, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα και συμφέροντα του Μετοχικού Ταμείου Στρατού και των μερισματούχων του, αποστράτων αστυνομικών και στρατιωτικών  κατά της εταιρείας διαχείρισης PICAR S.A. – Τράπεζα Πειραιώς του ακινήτου (ιδιοκτησίας ταμείου) στο κέντρο των ʼθηνών.
Καλούνται τα μέλη  μας να δώσουν το παρόν .

 
                  Ο                                                                                                   Ο
          Γενικός Γραμματέας                                                                 Πρόεδρος της Π.Ο.Α.Σ.Α.
 
      ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ                                             ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                      Αντιστράτηγος ε.α.                                                                Υποστράτηγος ε.α.