Τρόπος Υποβολής Τροποποιητικών δηλώσεων – φορολόγηση αναδρομικών 11μήνου 2015 - 2016

Τρόπος Υποβολής  Τροποποιητικών δηλώσεων – φορολόγηση  αναδρομικών 11μήνου 2015 - 2016
Τελευταία ενημέρωση 15/07/2021

Η ΑΑΔΕ, άνοιξε από τα μεσάνυκτα, τις εφαρμογές, για την υποβολή συμπληρωματικών  δηλώσεων,  για τα φορολογικά έτη 2015 έως και 2018 με βάση τα ηλεκτρονικά αρχεία αποδοχών συντάξεων έτους 2021. 
Αφορά τους συνταξιούχους, οι οποίοι τον Οκτώβριο του 2020 είχαμε την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών του ν.4093/2012, αναδρομικά, για το 11μηνο Ιούνιου 2015-Μαίου 2016.
 
Τρόπος υποβολής
 
Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται για κάθε έτος ξεχωριστά.
- Για το έτος 2015, για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης θα επιλέξω ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2016.
-Για το έτος 2016,για την υποβολή συμπληρωματικής δήλωσης επιλέγω ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2017.
 Προθεσμία έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 ,για την υποβολή  τροποποιητικών δηλώσεων ,ενώ ο φόρος που προκύπτει εξοφλείται εφάπαξ έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.
 Επιλέγω :τροποποιητική δήλωση και Δήλωση Αναδρομικών Ε1.  Τα συγκεκριμένα ποσά ,έχουν καταχωρηθεί από την ΑΑΔΕ, στους κωδικούς 303-304 των εντύπων Ε1 των τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων ,  για τα έτη 2015 και 2016.
Αφού εμφανιστούν οι κωδικοί συμπληρωμένοι με τα νέα ποσά  και ελέγξω – αντιπαραβάλω  προσεκτικά ,  αυτά με  τα ποσά που πήρα, υποβάλω οριστικά την δήλωση. 
Προσοχή:  Αν δεν υποβάλλω δήλωση, θα  μου επιβληθεί πρόστιμο.
Φορολόγηση 
 
Αμέσως με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, εκδίδεται  εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου που αναλογεί.
 Οι φορολογικοί συντελεστές κυμαίνονται  από 22% και φθάνουν έως 45%. 
Τα  ποσά ,αφού προστεθούν στα εισοδήματα των ετών 2015 και 2016, θα φορολογηθούν στο σύνολο που θα προκύψει με συντελεστές:
• 22% έως 42% της φορολογική κλίμακας που ίσχυε το 2015 και
• 22% έως 45% της φορολογικής κλίμακας που ίσχυε το 2016.
Αν τα συνολικά εισοδήματά μου , ήταν μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ τα έτη 2015 και 2016, στα ποσά των αναδρομικών θα επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με συντελεστές κλιμακούμενους:
- από 2% έως 8%, για το έτος 2015 και 
-με συντελεστές από 2,2% έως 10% για το έτος 2016. 
-αν αλλάζω  φορολογικό κλιμάκιο , τότε η φορολόγηση είναι μεγαλύτερη π.χ , από το 22% ,στο 32%
Όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για τους δικαιούχους  κληρονόμους που έλαβαν οποιαδήποτε ποσά 
Σε κάθε περίπτωση , για την αποφυγή λαθών με δυσάρεστες εκπλήξεις, καλό είναι  για την υποβολή των  τροποποιητικών  δηλώσεων , να απευθυνθούμε στον λογιστή μας, εκτός αν έχουμε ειδικές γνώσεις.
 
Νίκος Ουρανός
 Οικονομολόγος Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ