Συγκέντρωση στο ΣτΕ την 10-01-2020 ώρα 08.30

 Συγκέντρωση στο ΣτΕ την 10-01-2020 ώρα 08.30
Τελευταία ενημέρωση 10/01/2020

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ

 
                      ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 
              Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                            
 
                 Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
 
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
 
 
 
Αθήνα,07 Ιανουαρίου 2019
 
 
 
Αρμόδιος :Γενικός Γραμματέας                                                           ΠΡΟΣ:     
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
 
Αντιστράτηγος ε.α.                               Τους Συνδέσμους (ως πίνακας Αποδεκτών)
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Συγκέντρωση στο ΣτΕ την 10-01-2020 ώρα 08.30
 
H   Π.Ο.Α.Σ.Α.   θεωρεί  ότι η 10-1-2020 είναι η ημέρα που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την επιβίωση των αποστράτων των Σ.Α.
 
-          Συγκεκριμένα τη συγκεκριμένη ημερομηνία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί από την ολομέλεια του ΣτΕ η προσφυγή του ΕΦΚΑ για την συνταγματικότητα ή μη των νόμων που κατέστρεψαν τη ζωή μας.
 
Η Π.Ο.Α.Σ.Α. επισημαίνει ότι αυτή γίνεται για πρώτη φορά στα δικαστικά χρονικά καθόσον υπάρχει απόφαση ολομέλειας του ΣτΕ  (προηγούμενης σύνθεσης ) που έχει αποφανθεί για το ζήτημα και μας έχει δικαιώσει.
 
-          Κατόπιν των ανωτέρω απαιτείται από όλους μας  συστράτευση και αγώνας αφενός μεν να καταγγέλλουμε την αλόγιστη συμπεριφορά του ΕΦΚΑ , την υιοθέτηση της συμπεριφοράς αυτής από την κυβέρνηση και την  επιχειρούμενη μεταστροφή δικαστικής απόφασης του ίδιου δικαστηρίου. (Το ΣτΕ , δια της ολομέλειας του , καλείται να κρίνει προηγούμενη απόφαση αυτής ).
 
-           Συνάδελφοι – σύνδεσμοι - ενώσεις  όλοι στον αγώνα της 10-01-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 08.30 έξω από το ΣτΕ , επί του πεζοδρομίου της οδού Πανεπιστημίου.
 
-           Όλοι στο ΣτΕ.
 
-          Παρακαλούνται οι σύνδεσμοι –ενώσεις να ενημερώσουν άμεσα τα μέλη τους.
 
 
 
             Ο                                                                                                   Ο
 
         Γενικός Γραμματέας                                                                           Πρόεδρος
 
 
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                             ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
 
   Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                   Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.