Διαγραφή Συνταξιούχου -Διακοπή καταβολής σύνταξης Γ.Λ.Κ.

Διαγραφή Συνταξιούχου -Διακοπή καταβολής σύνταξης Γ.Λ.Κ.
Τελευταία ενημέρωση 26/06/2016

Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος αποβιώσει, απαιτείται η υποβολή Ληξιαρχικής πράξης θανάτου στην Υπηρεσία Συντάξεων.

Σε περίπτωση που η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται σε συγγενικά πρόσωπα, η υπηρεσία θα προβεί σε αυτόματη ανάληψη των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από το λογαριασμό τραπέζης του θανόντος. Για τον παραπάνω λόγο είναι καλό να μην πραγματοποιηθούν ενέργειες που δεν θα επιτρέψουν την ανωτέρω αυτόματη διαδικασία, όπως το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού ή η ανάληψη χρημάτων. Αν ο τραπεζικός λογαριασμός δε βρεθεί ή δεν έχει το απαραίτητο υπόλοιπο για να πραγματοποιηθεί η ανωτέρω ανάληψη, τότε η υπηρεσία θα προβεί στις απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες για να ολοκληρωθεί η επιστροφή των χρημάτων.

Για την είσπραξη εξόδων κηδείας είναι απαραίτητη η χορήγηση από την υπηρεσία συντάξεων του πιστοποιητικού εξόδων κηδείας.

Τα σχετικά δικαιολογητικά που απαιτούνται για την είσπραξη των εξόδων κηδείας υποβάλλονται για:

-  Πολιτικούς, κληρικούς και συνταξιούχους της πρώην Αστυνομίας Πόλεων,
στις Υπηρεσίες Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου (ΥΠΑΔ), που εδρεύουν στις κατά τόπους Νομαρχίες.

-  Δημοτικούς και Κοινοτικούς συνταξιούχους,
στο ΤΥΔΚΥ

-  Συνταξιούχους του στρατού ξηράς,
στο Κεντρικό Ταμείο Στρατού, Πέτρου Ράλλη 1, Ρουφ, τηλ. 210-3483153-154

-  Συνταξιούχους της Αεροπορίας,
στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, Κατεχάκη 1, τηλ. 210-7464162

-  Συνταξιούχους Πολεμικού Ναυτικού (Επιμελητεία Πολεμ. Ναυτικού),
Παπαρηγοπούλου 2, τηλ. 210-336875

-  Πολεμικούς Συνταξιούχους,
στο Ταμείο Αρωγής Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου (ΤΑΑΘΠ), Γριβαίων 5- Αθήνα, τηλ. 210-3608964

-  ΕΛΑΣ και πρώην Χωροφυλακή,
στη ΓΑΔΑ, Κ. Παλαιολόγου 1, Τ.Κ 18535, τηλ. 210-4191914, 4191353, 4191899

-  Πυροσβεστική,
στη Διαχείριση Χρηματικού, Πειραιώς 31 5ος όροφος, τηλ. 2105287512 (Κα Πουλή)

-  Σιδηροδρομικούς συνταξιούχους που έχουν εξέλθει της υπηρεσίας μέχρι 31/12/1972,
στην Καρόλου 1 στον ΟΣΕ και για τους εξελθόντες μετά την 1/1/1973 στο ΤΑΠΟΤΕ Μενάνδρου 64
Πατήστε εδώ : portal.gsis.gr/portal/page/portal/SYNTMIST/Content/Syntaxeis/4Diagrafisintaxiouhou