Βεβαίωση αποδοχών Μ.Τ.Π.Υ. για Φορολογική Χρήση

Βεβαίωση αποδοχών Μ.Τ.Π.Υ. για Φορολογική Χρήση
Τελευταία ενημέρωση 08/10/2016

Προκειμένου να δείτε το ενημερωτικό σημείωμα με τα μερίσματα που λαμβάνετε από το Μ.Τ.Π.Υ., πατήστε εδώ   www.mtpy.gr/03MerismatouxoiPages/merismatouxoi06.htm