Οι Προτάσεις της ΠΟΑΣΑ επι του Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ για το Μ.Τ.Σ. και το ΝΙΜΙΤΣ

Οι Προτάσεις της ΠΟΑΣΑ επι του Σ/Ν του ΥΠΕΘΑ για το Μ.Τ.Σ. και το ΝΙΜΙΤΣ
Τελευταία ενημέρωση 16/03/2019

Η Ομοσπονδία μας λαμβάνοντας γνώση της ανοιχτής ηλεκτρονικής διαβούλευσης επι  του Σχεδίου Νόμου  << Ρυθμίσεις μέριμνας Προσωπικοιύ Ενόπλων Δυνάμεων , στρατολογίας Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις >> προέβη στην υποβολή πρότάσεων για το άρθρο 12 που αφορά το ΝΙΜΙΤΣ και στα άρθρα 62 και 63 που αφορούν το ΜΤΣ . Παράλληλα προέβη και την αποστολή εγγράφου ως κατωτέρω στους αρμοδίους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και στην Φυσική Ηγεσία ενόψει της συζήτησης του Σ/Ν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο .Πατήστε εδώ για τη διαβούλευση .

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
            ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
      Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ                           
          Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr
        ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
     Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253


Αθήνα, 15 Μαρτίου 2019

Αρ. Πρωτ2575               
Προς:
1.Την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κα Όλγα ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ
2.Την Υφυπουργό Προστ. του Πολίτη κα Κατερίνα
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ

 2. Τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. κ. Αριστείδη ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κοιν.:  1. Υπουργό Εθνικής ʼμυνας κ. Ευάγ.  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ
2.     Υπαρχηγό ΕΛ.ΑΣ. κ. Μιχαήλ ΚΑΡΑΜΑΝΛΑΚΗ
3.    Προϊστ. Επιτελείου κ. Ανδρέα ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ
4.    Προϊστ. Κλάδου Οικονομικοτεχνικής Υποστήριξης και Πληροφορικής κ. Χαράλ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
5.    Μετοχικό Ταμείο Στρατού  (κ. Πρόεδρο)

Κύρια Υπουργέ,

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (Μ.Τ.Σ.), από συστάσεώς του, το 1853, έχει ως μετόχους, τα στελέχη στην ενέργεια του Στρατού Ξηράς και της Ελληνικής Αστυνομίας και ως μερισματούχους, τους αποστράτους, αντίστοιχα του Σ.Ξ. και της ΕΛ.ΑΣ..
Σε μια κοινή διαχρονική πορεία, μέχρι σήμερα, έχουν αναληφθεί εκατέρωθεν από του δύο θεσμικούς φορείς του Ταμείου, πολλές δραστηριότητες για τη βιωσιμότητα και περαιτέρω εξυγίανση του ΜΤΣ, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της κρίσης που διανύουμε, με πολλά και δυσανάλογα βάρη να έχουν μεταφερθεί στις «πλάτες» των μετοχομερισματούχων. Η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχισθεί και σήμερα, ωστόσο με το νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις μέριμνας προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», που έχει αναρτηθεί στο open government, για διαβούλευση, δημιουργούνται μια σειρά σοβαρών ζητημάτων, για τα οποία η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας (Π.Ο.Α.Σ.Α.), έχει να κάνει τις παρακάτω επισημάνσεις:

1.    Ως προς  άρθρο 62 «Τροποποίηση του άρθρου 30 Γ του ν. 1264/1982 (Α΄ 79)» του σχεδίου νόμου: Δεν περιλαμβάνει ρύθμιση που επανειλημμένα έχει τεθεί στο Δ.Σ του ΜΤΣ από τον εκπρόσωπό μας σε αυτό και ομόφωνα ελήφθη απόφαση ( τελευταία απόφαση Δ.Σ. στις 19-12-18) να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού υποχρεωτικά ως μέλος ένας (1) εν ενεργεία ανώτατος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, μέτοχος του Ταμείου με ανάλογη τροποποίηση του ν.δ. 2554/1953. Το αίτημα είναι διαχρονικό, ενώ στοιχειώδεις κανόνες δημοκρατικής λειτουργίας και αναλογικής εκπροσώπησης στο Δ.Σ. του ΜΤΣ επιβάλλουν, τουλάχιστον 1 εκπρόσωπο από το εν ενεργεία προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. στο Δ.Σ. του ΜΤΣ

2.    Από το Υ.ΕΘ.Α. προτείνεται στο Δ.Σ. των Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας και στους αντίστοιχους Ειδικούς Λογαριασμούς να συμμετέχει υποχρεωτικά ως μέλος κατά περίπτωση ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών, του αντίστοιχου Κλάδου, εκ των υπηρετούντων σε Μονάδα της Αττικής, που ορίζεται από το Διοικητικό της Συμβούλιο.

Από την Ομοσπονδία μας (Π.Ο.Α.Σ.Α.), προτείνεται στη διάταξη να συμπεριληφθεί η συμμετοχή στο Δ. Σ. του ΜΤΣ υποχρεωτικά ως μέλος ενός (1) εκπροσώπου από τις Συνδικαλιστικές ενώσεις των εν ενεργεία Αστυνομικών, θέση η οποία έχει διατυπωθεί δια του εκπροσώπου μας στο Δ.Σ. του ΜΤΣ, για λόγους ίσης μεταχείρισης. 
3.          Ως προς το  άρθρο 63 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μετοχικών Ταμείων Ενόπλων      Δυνάμεων» του σχεδίου νόμου:
α) Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι οι χηρεύουσες οικογένειες θα λαμβάνουν ποσοστό μερίσματος όχι μικρότερο του 70% του μερίσματος, που λάμβανε ο δικαιούχος όταν βρισκόταν εν ζωή και όχι ποσοστό 50%, όπως ισχύει για την κύρια σύνταξη. Συμφωνούμε ότι η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται επωφελής για τα μέλη των χηρευουσών οικογενειών των μερισματούχων, καθώς προσφέρει περαιτέρω οικονομική στήριξη.
β) Με τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 επιχειρείται για τέταρτη φορά η ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τον τρόπο υπολογισμού των μερισμάτων που καταβάλλονται από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ), μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4472/2017 (νέο ειδικό μισθολόγιο). Οι προαναφερόμενες διατάξεις δε διαφοροποιούνται ως προς το περιεχόμενο τους με τις προηγούμενες διατάξεις, που είχαν διατυπωθεί σε σχέδια νόμου από το Υ.ΕΘ.Α και είχε εκφρασθεί η κάθετη άρνηση της Π.Ο.Α.Σ.Α.


Με το Ν. 4472/17, θεσμοθετήθηκε το νέο μισθολόγιο για το εν ενεργεία προσωπικό των Ενόπλων δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας, με το οποίο εισάγονται για πρώτη φορά τα  μισθολογικά κλιμάκια. Η ισχύς του νόμου άρχεται από 01-01-2017. Με βάση τη ρύθμιση αυτή, καθίσταται υποχρεωτική η εναρμόνιση της νομοθεσίας του ΜΤΣ για τον προσδιορισμό των μεριδίων, που θα αντιστοιχούν σε κάθε κλιμάκιο και θα φορά τους νέους δικαιούχους μερισμάτων από το ΜΤΣ (από την ισχύ του νόμου, την   01-01-2017 και εντεύθεν). Ωστόσο με εισαγόμενη τροπολογία- ρύθμιση, επαναφέρεται από το ΥΕΘΑ, χωρίς διαφοροποίηση, το ίδιο θέμα,  παρά τη δεδομένη άρνηση του τότε Υπουργού κ. Νικ. ΤΟΣΚΑ να την προσυπογράψει, γιατί επιχειρείται η εφαρμογή του ανωτέρω νόμου και για τους προ της ισχύος του ανωτέρω Νόμου δικαιούχους.
Η ομοσπονδία μας, όπως και οι ομοσπονδίες των εν ενεργεία αστυνομικών έχουν αντιταχθεί σε μια τέτοια ρύθμιση με ανακοινώσεις και παραστάσεις σε όλους τους καθ΄ύλην αρμόδιους φορείς.

4.Στο άρθρ. 12 του σχεδίου νόμου να προστεθεί και το ΝΙΜ.Τ.Σ, στα  στρατιωτικά νοσοκομεία, (στο οποίο είναι δικαιούχοι τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.) για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε αμφισβήτηση ότι στα στρατιωτικά νοσοκομεία περιλαμβάνεται και το ΝΙ.Μ.Τ.Σ. Ως εκ τούτου το άρθρο 12 να διατυπωθεί ως ακολούθως:
«Οι υπαγόμενοι σε οποιαδήποτε κατηγορία δικαιούχων περίθαλψης στα στρατιωτικά νοσοκομεία και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού  (ΝΙ.Μ.Τ.Σ.), οι οποίοι δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι ή είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ασφαλιστικών φορέων, αλλά έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους κάλυψη, νοσηλεύονται σε αυτά δωρεάν και δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης από αυτά.
2. Οι δαπάνες της παρ. 1 καλύπτονται από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας»

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για την ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους σας για την προάσπιση των συμφερόντων του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., που είναι μετοχομερισματούχοι του ΜΤΣ και παράλληλα την αποτροπή θεσμοθέτησης ρυθμίσεων που διαιωνίζουν μία κυριαρχική αντίληψη εις βάρος μας,  διευρύνουν το δημοκρατικό έλλειμμα και  τις αρχές της ίσης μεταχείρισης, της αναλογικής  εκπροσώπησης και της  χρηστής διοίκησης  που πρέπει να διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων.


       

Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.
                         Ο                                                                                                    Ο
                        ΓΓ                                                                                       Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσεύς                                                     ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α.                                                                               Υποστράτηγος ε.α.