Φορολογική δήλωση 2021. Νέα παράταση

Φορολογική δήλωση 2021. Νέα παράταση
Τελευταία ενημέρωση 11/09/2021

Με απόφαση που υπέγραψε σήμερα ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, παρατείνεται έως και τις 15 Σεπτεμβρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2020 φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ΚΦΕ, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31 Δεκεμβρίου 2020.
Υπενθυμίζεται ότι η καταβολή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του φόρου εισοδήματος θα πρέπει να γίνει έως τις 17 Σεπτεμβρίου 2021 και η καταβολή της τρίτης δόσης έως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021»
 
Δεν αλλάζουν οι προθεσμίες καταβολής του φόρου και συγκεκριμένα:
Καταβολή των δύο πρώτων μηνιαίων δόσεων (Ιουλίου και Αυγούστου 2021) του οφειλόμενου φόρου μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021,
Έως το τέλος του Σεπτεμβρίου 2021 θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά η δόση του τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου.
Τους επόμενους μήνες, από τον Οκτώβριο 2021 έως και τον Φεβρουάριο 2022 θα πληρώνεται κανονικά η μηνιαία δόση (σύνολο οκτώ).
Υπενθυμίζουμε και πάλι την δήλωση των αναδρομικών 2015 και 2016, ως 31 Δεκέμβρη 2021
Νίκος ΟΥΡΑΝΟΣ 
Μέλος ΔΣ ΠΟΑΣΑ