Επιστολή προς τον κ. Αναπληρωτή υπουργό Εργασίας

Επιστολή προς τον κ. Αναπληρωτή υπουργό Εργασίας
Τελευταία ενημέρωση 08/11/2018

Η Ομοσπονδία  μας στα πλαίσια των αγωνιστικών διεκδικήσεων  και της συμμόρφωσης της πολιτείας με τις δικαστικές αποφάσεις λαμβάνοπντας υπόψη την δημοσιότητα συνέταξε και απέστειλε στον αρμόδιο υπουργό την παρακάτω έγγραφη επιστολή :
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
e- mail:poaasa@yαhoo.gr Ιστοσελίδα: www.poasa.gr
Τηλεφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                
                                     Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2018
                                                                                                                                             Προς :
                                                                                                             Τον κ.  Αναπληρωτή Υπουργό Εργασίας ,
                                                                                                                           Κοινωνικής Ασφάλισης        
                                                                                                                                και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
                                                                                                                                      Σταδίου 29 ΤΚ 101 10
                                                                        ΑΘΗΝΑ              
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:2117

ΘΕΜΑ: «Κατάθεση τροπολογίας που αφορά την υλοποίηση της εξαγγελίας του κ. Πρωθυπουργού για την απόδοση του υπόλοιπου 50% των αναδρομικών που δικαιούνται τα στελέχη των Ε.Δ. και Σ.Α.  βάσει των αποφάσεων του ΣτΕ»
Κύριε Υπουργέ
Λαμβάνοντας αφορμή απο τα γνωσθέντα δημοσιεύματα ενόψει της κατάθεσης της εν θέματι τροπολογίας η Ομοσπονδία μας επισημαίνει τα ακόλουθα
1.    :  Οι προτεινόμενες διατάξεις δεν υλοποιούν πλήρως και επαρκώς τη Συνταγματική υποχρέωση της Διοικήσεως προς συμμόρφωση με τις δικαστικές αποφάσεις 2192-2196/2014, 1125-1128/2016, 4741/2014 και 431/2018 Αποφάσεων Ολομέλειας ΣτΕ καθώς επίσης και της υπ’ αριθμ. 127/2016 Απόφασης του Ειδικού Δικαστηρίου για τους παρακάτω λόγους :
I.    Δεν αναπροσαρμόζουν και δεν επαναφέρουν τις αποδοχές των Στελεχών των Ε.Δ. και Σ.Α.  ε.ε. και ε.α. στο ισχύον μισθολογικό καθεστώς της 31-07-2012
II.    Εξαιρούν σχεδόν το σύνολο των συνταξιούχων – αποστράτων από την αναδρομική καταβολή των αποδοχών, οι οποίες αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ των αποδοχών που ελάμβαναν την 31-07-2012 και των αποδοχών που τους καταβάλλονται σύμφωνα με το Ν. 4307/2014 (Α΄246), καθώς στο άρθρο 1$2 των προτεινομένων ρυθμίσεων ως δικαιούχοι της ανωτέρω καταβολής ρητά ορίζεται ότι είναι μόνο όσοι κατέστησαν συνταξιούχοι κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως και 31-12-2016 και όχι:
α) οι συνταξιούχοι απόστρατοι που βρέθηκαν στην κατάσταση αυτή πριν από την 1-8-2012 και
β) οι συνταξιούχοι απόστρατοι που βρέθηκαν στην κατάσταση αυτή μετά την 31-12-2016.
    [έναρξη νέου μισθολογίου 1-1-2017 με το Ν. 4472/2017 (Α-74)]
III.    Τέλος σας γνωρίζουμε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αποστράτων αμείβεται έως και σήμερα με το προ του Ν.4387/2016 ισχύον μισθολόγιο.  Κατά συνέπεια και για να εφαρμοσθούν πλήρως οι αποφάσεις του ΣτΕ και στο γράμμα και στο πνεύμα τους πιστεύουμε ότι το χρονικό διάστημα καταβολής των αναδρομικών είναι 77 και όχι 53 μήνες, με παράλληλη ενσωμάτωση στις συντάξεις της μηνιαίας αναδρομικής διαφοράς.

 
2.    Κατόπιν των ανωτέρω είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρωματική διευκρίνιση.  Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση
                                               Ο                                                              Ο
                                 Γεν. Γραμματέας                                              Πρόεδρος

                     ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς           ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
                            Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ                 Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ