Η Φορολογική μου δήλωση και έκδοση αντιγράφου -ΓΓΠΣ υπ Οικονομικών

Η Φορολογική μου δήλωση και έκδοση αντιγράφου  -ΓΓΠΣ υπ Οικονομικών
Τελευταία ενημέρωση 08/04/2016

 

 Θέλω να υποβάλλω την Φορολογική μου Δήλωση  ή
να να λύσω άλλες  φορολογικές εκκρεμότητες  πατήστε εδώ www1.gsis.gr/webtax/incomefp/year2016/income/e1/index.jsp
    ή Πατήστε εδώ   www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/index.html              Υπηρεσίες προς τους Πολίτες