ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ μερισματούχων Μ.Τ.Σ. Εφαρμογή 'Αρθρου 29 Ν .5018/2023 ΦΕΚΑ -25 )

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ μερισματούχων Μ.Τ.Σ.  Εφαρμογή 'Αρθρου 29 Ν .5018/2023 ΦΕΚΑ -25 )
Τελευταία ενημέρωση 11/11/2023

Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει ότι, με το μέρισμα του Δεκεμβρίου 2023 θα πραγματοποιηθεί η αναπροσαρμογή των μεριδίων στους μερισματούχους ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016, σε εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν.5018/23, με αναδρομικότητα από 01 Ιανουαρίου 2023.
 
Επισημαίνεται ότι, για την αναπροσαρμογή των μεριδίων δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν διοικητικές αποκαταστάσεις (άρθρου 20 παρ. 2 του Ν. 1545/85
Περισσότερα πατήστε εδώ