Πως να υπολογίσετε τη σύνταξή σας . Εισήγηση του Οικονομολόγου κ.ΟΥΡΑΝΟΥ Νικολάου στο 20ο ΠΣ

Πως να υπολογίσετε τη σύνταξή σας . Εισήγηση του Οικονομολόγου κ.ΟΥΡΑΝΟΥ Νικολάου στο 20ο ΠΣ
Τελευταία ενημέρωση 28/06/2019

 Εισήγηση του ΟΥΡΑΝΟΥ Νικολάου  Προέδρου της  Ε.Ε.της Π.Ο.Α.Σ.Α.   και Προέδρου του  Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Ηρακλείου  Οικονομολόγου στο 20ο Π.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. στη Θεσσαλονίκη .


1.    ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ
              Ν.4387/2016
Σύνταξη =Εθνική+Ανταποδοτική
………………………………………………………………………………………………………………………………………
                                2.   Παράδειγμα Α΄
ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ με αποστρατευτικό βαθμό Ανθυπαστυνόμου και συντ/κό Αστυνόμου Α΄
-Πραγματική Υπηρεσία  =  27 χρόνια
Όριο =55
 -Διπλά μάχιμα  =5  χρόνια
 -Χρόνια του Κονδύλη= 3
   Σύνολο   =35/35, παίρνει πλήρη σύνταξη
Συντάξιμες αποδοχές  =1765  
  και καθαρές 1209  ευρώ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
                       3.    ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
-Συμπληρωμένα 35/35
Ποσό Εθνικής =384 Ευρώ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
                      4.  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Έχει 35 χρόνια  και συντελεστή 33,81%
Υπολογισμός ανταποδοτικής  σύνταξης  :   αποδοχές χ συντελεστή αναπλήρωσης
Ανταποδοτικό μέρος  :   (1765  χ  33,81%)  =
 596  Ευρώ
Σύνολο  Σύνταξης= Εθνική + Ανταποδοτική =384 + 596=980  Ευρώ

………………………………………………………………………………………………………………………………………
                           5.      ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   Β
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ  : Ανθυπαστυνόμος
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ :  Αστυνομικός Υπ/ντής  + 2/3 Αστυν.   Δ/ντή
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Έγγαμος
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :  30-05-23
 ΣΥΝΤΑΞΙΜΑ :  35-05-23  + προσαύξηση 3/35
ΧΙΛΙΟΣΤΑ  : 800/1000
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 2.095,66
ΣΥΝΤΑΞΗ : 1.676,53

………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Β- Ανθυπαστυνόμος  : Αποστρατευτικός βαθμός  (Υπαστυνόμος)
 Συνταξιοδοτικός  βαθμός του Αστυνομικού Υποδ/ντή +2/3  Αστ.Διευθυντή

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
                            7.    ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   Γ

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑΣ : Υποστράτηγος
ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ :  Αρχηγός Στρατειάς – Γεν. Επιτ. Στρατού
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  Έγγαμος
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :  40-4-14
ΧΙΛΙΟΣΤΑ  : 800/1000
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ :  3081,81
ΣΥΝΤΑΞΗ :  2465,45
………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ με βάση τα άρθρα 6,7,8,12 και 14 του Ν. 4387/2016
1-ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  :  384
ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΥ  :  00
2-ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ : 3081,81
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ :  43,54%
 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ(ΣΥΝΤΑΞΙΜΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ Χ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝ/ΣΗΣ)  :  3081,81 Χ 43,54% =  1341,82


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  ΕΘΝΙΚΗ  + ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ:
384 + 1341,82  = 1725,82 Ευρώ
………………………………………………
………………………………………………………………………………………
9 . Α-Αστυνομικός Δ/ντής με 33 χρόνια Υπηρεσίας, αυτεπάγγελτα τερματίσας : Αποστρατευτικός  βαθμός  του Ταξιάρχου, Συνταξιοδοτικός  βαθμός του Αντιστράτηγου.
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
          10.        ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ-ΤΕΚΝΩΝ
 Εγκύκλιος: Φ.80000 οικ.58727/74/δ29.17
Α  -Συντάξεις που εκδόθηκαν πριν το Ν.4387/2016  , μέχρι 13-5-2016
Ο επανυπολογισμός της σύνταξης γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του Ν.4387/2016   : ΕΘΝΙΚΗ + ΑΝΤΑΠ/ΤΙΚΗ
384+ (χορηγούμενη  χ συντ. απόδοσης)


………………………………………………………………………………………………………………………………………
        11.      Β  -Συντάξεις που εκδόθηκαν ΜΕΤΑ  από 13-5-2016:
1-Κατώτατο ποσό σύνταξης:
-Για 16 έτη ασφάλισης: 364,80 ευρώ
-Για 17 έτη ασφάλισης: 369,60 ευρώ
-Για 18 έτη ασφάλισης: 374,40 ευρώ
-Για 19 έτη ασφάλισης: 379,20 ευρώ
-Για 20 έτη ασφάλισης και άνω: 384,00 ευρώ.

………………………………………………………………………………………………………………………………………
           12 . ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ- ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ν.4499/2017, άρθρο 1, παρ. 2
1-Σύζυγος
2- διαζευγμένος  σύζυγος
3-Παιδιά έως 18, ή 24 (φοιτητές)
4-Παιδιά στο έτος προετοιμασίας Παν. Εξετάσεων,ανεξάρτητα της επιτυχίας.
………………………………………………………………………………………………………………………………………
               13 .ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Φ.80000/οικ.121551/274/2018 Εγκύκλιος (ν.4387/2016, άρθρο 20)
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΠΡΙΝ 13-5-2016
-Δεν ήταν υπόχρεοι καταβολής εισφορών πρώην  ΟΓΑ
-Δεν υποχρεούνται σε εισφορά ΕΦΚΑ
-Δεν αλλάζει το καθεστώς


………………………………………………………………………………………………………………………………………
                14. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑ 13-5-2016
-Ανώτατο εισόδημα 4.923,12 Ευρώ
(410,26Χ 12 Μήνες)
Το ποσό αυτό είναι καθαρό κέρδος της αγροτικής δραστηριότητας
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ευχαριστώ Για την προσοχή σας
              Νίκος Ουρανός
                     Οικονομολόγος