Υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης 22-11-1897 Ελλάδος -Τουρκίας μετα τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο

Υπογραφή της Συνθήκης Ειρήνης 22-11-1897 Ελλάδος -Τουρκίας μετα τον Ελληνοτουρκικό Πόλεμο
Τελευταία ενημέρωση 21/05/2016

 Υπογραφή της συνθήκης ειρήνης 22-11-1897
Μετά τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 υπογράφεται η συνθήκη ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας στην Κωνσταντινούπολη, με την οποία τροποποιούνται τα ελληνοτουρκικά σύνορα σε βάρος της Ελλάδας και επιβάλλεται στην Ελλάδα ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος και η υποχρέωση να καταβάλει στην Τουρκία 4.000.000 τουρκικές λίρες ως πολεμική αποζημίωση.