Μήνυμα κ.Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών

Μήνυμα κ.Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ. για την Παγκόσμια Ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών
Τελευταία ενημέρωση 30/11/2022

Η Παγκόσμια Ημέρα για την «Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών» είναι μια ευκαιρία  να  εκπέμψουμε  ένα  μήνυμα  προς  την  κοινωνία:  κάθε  μορφή  βίας, σωματική,  ψυχολογική,  λεκτική,  σεξουαλική,  οικονομική,  κατά  των  γυναικών συνιστά σοβαρή παραβίαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Η  βία  κατά  των  γυναικών  αποτελεί  μια  παγκόσμια  πανδημία,  που  προκαλεί αλγεινή  εικόνα  για  τις  σύγχρονες  πολιτισμένες  κοινωνίες.  Στον  πυρήνα  της συνιστά μορφή έμφυλης βίας που ερείδεται στις βαθιά εμπεδωμένες κοινωνικές αντιλήψεις ισχύος και εξουσίας των αντρών έναντι των γυναικών.  Πίσω  από  τους  καταγεγραμμένους  αριθμούς  υπάρχουν  ιστορίες  ανθρώπων που κρύβουν πόνο και δυστυχία, εξευτελισμό και κακοποίηση. Η πραγματική διάσταση  του  προβλήματος  είναι  ακόμη  πιο  απογοητευτική,  αφού  μεγάλο ποσοστό των θυμάτων δεν καταγγέλλουν ποτέ το πρόβλημα. Δικαίως, λοιπόν, είναι το φαινόμενο που έχει χαρακτηριστεί ως «αόρατο».   Μορφή έμφυλης βίας αποτελεί και η ενδοοικογενειακή βία καθώς το 81,4% των δραστών  που  διώχθηκαν  ποινικά  το  2021  για  ενδοοικογενειακή  βία  ήταν άντρες, ενώ οι περιοριστικοί όροι που  επιβλήθηκαν  τα  τελευταία  δύο  χρόνια αφορούσαν  σε ποσοστό 98% δράστες άντρες. Η  25η  Νοεμβρίου  είναι  μια  ευκαιρία  να  εκπέμψουμε  προς  την  κοινωνία  το μήνυμα  της  μηδενικής  ανοχής  σε  κάθε  μορφή  έμφυλης  βίας.  Το  φαινόμενο αποκτά  πια ορατότητα,  όπως  προκύπτει από  τις 2000  κλήσεις που  έλαβε  η τηλεφωνική γραμμή «SOS 15900» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων τους επτά μόλις πρώτους μήνες του 2022.       
Τα  θύματα  πρέπει  να  θυμούνται  ότι  δεν  είναι  μόνα  τους.  Υπάρχει  ο απαιτούμενος μηχανισμός για να τα υποστηρίξει. Ένας μηχανισμός που ξεκινά από τους αστυνομικούς της πρώτης γραμμής στα Αστυνομικά Τμήματα και τα 91  Επιχειρησιακά  και  Επιτελικά  Γραφεία  Αντιμετώπισης  Ενδοοικογενειακής Βίας της Ελληνικής Αστυνομίας με καταρτισμένα στελέχη και κυριότερο σκοπό να στηρίξουν τα θύματα με υπευθυνότητα, εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Η  Ελληνική  Αστυνομία  είναι  ταγμένη  στην  εξυπηρέτηση  του  κοινωνικού συνόλου και θεματοφύλακας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Κράτους Δικαίου  και  συμβάλει  στην  προστασία  των  θυμάτων  κακοποίησης  βάσει  του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου. Ωστόσο, για την εξάλειψη της έμφυλης βίας είναι απαραίτητη η συνεργασία και η  συμβολή  όλων  μας,  πολιτών,  φορέων,  κρατών.  Γιατί  αφορά  όλους  μας, αφορά τη Δημοκρατία και τον Πολιτισμό μας!  

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2022 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
Κωνσταντίνος ΣΚΟΥΜΑΣ
Αντιστράτηγος