Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του e- ΕΦΚΑ

Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του e- ΕΦΚΑ
Τελευταία ενημέρωση 17/03/2024

 Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνι-

κής Ασφάλισης  καθώς και  η  απόφαση Δ.15/Δ'/14831 , για  την Απασχόληση εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Διάβασε το ΦΕΚ ΕΔΩ