Δ.Σ της ΠΕΑΑΑΠ 2022-2024

Δ.Σ της ΠΕΑΑΑΠ 2022-2024
Τελευταία ενημέρωση 05/11/2023

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2022-2024

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΗΛΙΑΣ Αντ\γος εα

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Υπ]γος εα

ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,Υπ]γος εα

ΤΑΜΙΑΣ: ΔΗΜΑΡΤΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αστυν.Δ\ντής εα

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ : ΓΟΥΡΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αστυν Δ\ντής εα

ΚΑΙ ΜΕΛΗ : ΜΠΑΜΠΙΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,Υπ\γος εα, ΤΣΕΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Υπ\γος εα,

ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ,ΔΟΓΙΑΜΑΣ ΚΩΝ.Αστυν Δ/νται εα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΟΡΟΣ  Υπ\γος εα

ΜΕΛΗ: ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ταξιαρχος εα

ΛΑΜΠΡΟΥ Αναστάσιος Αστυν .Δ\ντής εα.