Εκκρεμότητες και διεκδικήσεις - ενέργειες της Ομοσπονδίας μας

Εκκρεμότητες και διεκδικήσεις - ενέργειες της Ομοσπονδίας μας
Τελευταία ενημέρωση 12/01/2022

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  - Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884
                                                                                                                            Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου                                                                                                     
                                                                                                                         ΠΡΟΣ:   ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ /ΕΝΩΣΕΙΣ
Αρ. Πρωτ: 6226
 
ΘΕΜΑ: Δημοσιεύματα τύπου.
 
Η Ομοσπονδία μας έχοντας υπ' όψιν διάφορα δημοσιεύματα του ημερησίου τύπου σχετικά με τα αναδρομικά και προκειμένου οι συνάδελφοι απόστρατοι των Σ.Α. να ενημερωθούν έγκυρα και έγκαιρα σας ανακοινώνει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σε εκκρεμότητα τα κάτωθι ζητήματα:
 
1.Εκκρεμεί η υπ΄ αριθμ. Ε31/17 /30-11-2020 αίτηση ακύρωσης , ενώπιον του ΣτΕ , η οποία συζητήθηκε την 15/01/2021 και αφορά την εναντίωση της Ομοσπονδίας μας κατά του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών ως και του Υπουργού Εργασίας και αφορά το σύνολο των αναδρομικών μας  και όχι το 11μηνο το οποίο μας πιστώθηκε . Στην εν λόγω δίκη παρέστη και μας εκπροσώπησε ο Α Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας μας κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Νικήτας. Κατά της αίτησης ακύρωσης που υποβάλλαμε έκανε παρέμβαση ο ΕΦΚΑ.
2.Στις 15/09/2021 συζητήθηκε παρέμβαση ατομική του Αντιπροέδρου μας κ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Νικήτα ( καθ υπόδειξη της Π.Ο.Α.Σ.Α.) σε δίκη ενώπιον της ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και με αντικείμενο την συνταγματικότητα ή μη όλων των μνημονιακών μειώσεων .
3.Και για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις αναμένουμε αποτέλεσμα το οποίο και θα σας γνωστοποιηθεί. Πιθανολογούμε εντός του Α΄ εξαμήνου του 2022.
 
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Ομοσπονδία μας , με παρεμβάσεις που έχουν ήδη γίνει , διεκδικεί:
 
1.Την κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αρχής γενομένης από το 2022.
2.Την οριστική κατάργηση της ΄΄ προσωπικής διαφοράς ΄΄ για τους παλαιούς συνταξιούχους.
3.Αναδρομικά για 44 μήνες ( από το 2012 έως και την ισχύ του Ν 4387/2016 ( Νόμου  ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ).
4.Καμία άλλη μείωση στις ήδη μειωμένες συντάξεις μας.
5.Επιστροφή όλων των αναδρομικών του Μ.Τ.Σ. , τα οποία κρατήθηκαν από το μέρισμά μας σε εφαρμογή του  κριθέντος ως αντισυνταγματικού Ν. 4093/12.
6.Δεν θα δεχθεί καμία πλέον υποβάθμιση και κοινωνική περιθωριοποίηση των συναδέλφων μας .
 
                                                                                                                                          Με εκτίμηση
 
 
Ο Γενικός Γραμματέας                                                                                          Ο Πρόεδρος
 
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                                        ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                                    Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.